четвер, 13 грудня 2018 р.

Знайомство з творчим учителем

На базі спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 м.Хмельницького 13 грудня відбувся майстер-клас вчителя біології Ганжі Валентини Миколаївни на тему  "Реалізація наскрізних змістових ліній в освітньому процесі з біології".
    Валентина Миколаївна показала різні сучасні форми, методи, прийоми, які вона використовує на уроках біології і в позаурочній роботі щодо реалізації наскрізних змістових ліній.
 Слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів біології відвідали, також,  шкільний екологічний музей, ознайомилися з роботою шкільного осередку "Екологічної варти", обмінялися власними напрацюваннями з даного питання.
Дякуємо Ганжі В.М. за проведення майстер-класу і бажаємо творчого натхнення!


середа, 12 грудня 2018 р.

У стінах інноваційного закладу

Інноваційний заклад освіти — навчальний загальноосвітній заклад, в якому педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують чи впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології. Саме таким є навчально-виховний комплекс №10 м. Хмельницького, який очолює директор Грищук Віктор Дмитрович.  
  12 грудня 2018 року слухачі курсів підвищення кваліфікації, вчителі біології мали нагоду побувати на майстер-класі Заслуженого вчителя України Бітюк Марини Юріївни та на тренінгу Тренерів Майкрософт Україна Савицької Оксани Вікторівни, вчителя інформатики і Прозоровської Юлії Володимирівни, вчителя біології НВК №10.
 Під час тренінгу вчителі вчилися застосовувати можливості Office 365 і програм WEB 2.0 в освітньому процесі з біології.
 


понеділок, 10 грудня 2018 р.

"Панацея молода"-2019

Шановні колеги!
Національний фармацевтичний університет проводить ІІ конкурс для обдарованої молоді та юнацтва «Панацея молода» (лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. №2.2-378). 
У І  конкурсі було зарєєстровано 168 наукових робіт з  19 областей України. В номінаціях "Біологія"-44 роботи; "Хімія"-31 робота; "Здоров'я людини"; "Екологія"-37 робіт.
Переможці кожної з номінацій отримували грошові призи в розмірі 5тис.грн.

  Термін подачі наукової розробки на Нагороду-до 20 березня 2019 року.
Конкурс проводиться у два етапи:
        заочний (з 21 березня до 1 квітня 2019 року);
        очний     (10-12 квітня 2019 року).
На заочному етапі за результатами наукової експертизи здійснюється відбір наукових розробок для участі  в очному етапі конкурсу. На очному етапі передбачено усну доповідь конкурсанта. Очний етап проводиться на базі  Національного фармацевтичного університету (м.Харків) за рахунок сторони, що приймає.
Детально з умовами та порядком реєстрації на участь у конкурсі можна ознайомитись на сайті гри «Геліантус»(helianthus.com.ua) у розділі «Нагорода «Панацея молода».
 Участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.
пʼятниця, 30 листопада 2018 р.

Вітаємо!

29 листопада 2018 року Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич вручила переможцям (І місце) Всеукраїнських учнівських олімпіад  банківські картки на отримання стипендій Президента України.
З біології стипедію Президента отримала Царик Юлія-студентка І курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вчитель Гудкова Надія Петрівна, вчитель-методист Шепетівського НВК"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія).
З екології стипендію Президента отримала Міронова Софія-учениця 11 класу НВК №10 м.Хмельницького   (вчитель Бітюк Марина Юріївна, Заслужений вчитель України).
Вітаємо Юлію, Софію, учителів і батьків з такими результатами!

середа, 28 листопада 2018 р.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з екології

                               Шановні колеги!
Ще раз нагадуємо, що  ІІ етап олімпіади з екології складається з двох турів: теоретичного та практичного.  Теоретичний тур олімпіади включає тести групи А, Б, В, завдання з відкритою відповіддю та задачі. Комплект завдань готується для кожного класу. Тривалість виконання завдань теоретичного туру - дві астрономічні години.   
Теоретичний тур становить  20% балів від загальної суми балів.
Практичний тур  проводиться у формі публічного захисту проектів, виконаних учасниками змагань за індивідуальною тематикою. 
Основна частина балів (до 80 %) повинна бути отримана учасником за рахунок стендової сесії !
Рекомендовані розміри стенду – 125 х 125 см.
Вимоги до проекту:
1. Проект повинен містити результати лабораторних, польових чи теоре­тич­них досліджень, отримані особисто учасником олімпіади, а не представляти огляд літературних джерел чи інформації з Інтернету.
2. Обсяг письмового тексту не повинен перевищувати 30 аркушів формату А4.
3. Рекомендована структура проекту:
-   титульна сторінка;
-   тези роботи;
-   зміст («Список скорочень», «Вступ», «Матеріали та методи досліджень», «Результати», «Висновки». Можливий також розділ «Пропозиції» чи «Впровадження»,  якщо вони реально будуть);
-   список використаних джерел.
Ілюстрації та таблиці повинні бути пронумеровані та розміщені в проекті після першого посилання на них в зручному місці.
4. Стиль викладу проекту - стислий, лаконічний, ясний, чіткий, науковий.
Розділ «Результати» (містить результати власних досліджень) складає близько 60% від загального обсягу роботи. Розділ «Висновки» – не більше, ніж одну сторінку. Висновки повинні бути обґрунтовані та підтверджені отриманими результа­тами.
5. Матеріали, які на думку учасника олімпіади мають сприяти розумінню проекту, але не були включені до основного тексту, можна оформити у вигляді додатків – фотоальбомів, колекцій, моделей тощо.
6. Проекти перевіряються лише на відповідність вимогам оформлення для допуску до захисту.
Зміст проектів до початку олімпіади не перевіряється і не оцінюється.
              Організацію стендової сесії бажано виконати за такою схемою:
Всім стендам надати постійні номери.
1. Члени журі розподіляються на групи. Кожна група по одному разу заслуховує захист проекту кожним учасником.
2. Всі групи членів журі працюють одночасно починаючи обхід всіх стендів за номерами з різних точок (наприклад, перша група починає роботу з проекту № 1, друга - з проекту № 4).
3. Захист проекту триває до 5 хвилин. Протягом наступних 3 хвилин члени журі ставлять запитання учаснику, виставляють оцінки. Кожен член журі оцінює роботи індивідуально і заповнює окремий бланк оцінювання.
Подібна схема дозволяє оперативно провести оцінку проектів кожного учасника індивідуально кожним членом журі.
  У критеріях оцінювання публічного захисту проекту повинні бути відображені правильність і науковість викладення матеріалу, повнота розкриття понять і закономірностей, точність вживання екологічної термінології, логічність і доказовість у викладенні матеріалу, ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх та специ­фіч­них умінь школярів (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами). При оцінюванні захисту проектів враховано повин­но бути наступне:
-   Чи добре учень розуміє свій проект?
-   Наскільки добре учень володіє науковою термінологією та методами?
-   Детальність і точність документованості дослідження.
-   Чи найкращим чином було виконано експериментальні процедури?
Рекомендовані критерії оцінювання проектів
Оригінальність (20 балів):
наскільки проект оригінальний в:
-  постановці проблеми;
-  підходах до вирішення проблеми;
-  аналізі даних;
-  інтерпретації результатів;
-  використанні існуючого обладнання?
  Науковість (30 балів):
-  Чи  чітко сформульовано проблему?
-  Чи існує план вирішення проблеми?
-  Чи чітко визначено ті параметри, які потрібно оцінювати?
-  При наявності контрольних дослідів – чи вірно була визначена їх потреба і чи правильно вони були поставлені?
-  Чи відносяться виконані досліди до завдань первинної мети?
-  Наскільки повно розкрито проблему в роботі?
-  Чи реальне втілення проекту в життя?
-  Чи знайомий учень з іншими підходами чи теоріями, що стосуються проекту?
-  Чи достатньо було часу для виконання проекту?
-  Чи знайомий учень з науковою літературою в галузі, якій було присвячено його проект?
  Ясність і ґрунтовність (20 балів):
-   Чіткість  відповідей на запитання під час дискусії (пояснення мети, методів та вміння робити висновки). Звертати увагу на стиль: вільна розповідь чи завченість доповіді, оскільки останнє означає слабке розуміння основ?
-   Чи відображають письмові матеріали розуміння учнем його дослідження?
-   Чи має учень робочий щоденник з первинними результатами дослідження?
-   Впорядкованість в проекті його етапів.
-   Ясність вихідних даних та  одержаних результатів.
-   Чіткість оформлення друкованої версії проекту.
-   Відображення проекту на стенді.
«Екологічність» та практичність проекту (20 балів):
- Яким чином проект стосується проблем екології чи охорони довкілля?
- Наскільки практичним є проект?
  Навички (10 балів):
-       Чи достатньо в учня навичок, необхідних для виконання роботи (лабораторних, обчислювальних)?
-       Спостережливість.
-       Навички планування експерименту та роботи.
-       Навички проведення презентацій.
-       Наскільки відповідає вимогам стиль викладення та оформлення?
   Для нівелювання індивідуальних особливостей оцінювання захисту проектів різними членами журі бажано переводити нараховані бали у рейтингову систему оцінювання.
              При визначенні переможців змагань слід дотримуватись вимог  пункту 5.4  Положення про олімпіади, зокрема вимоги, що «переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів».
Бажаємо Миру і успіхів!


четвер, 22 листопада 2018 р.

Цікава пропозиція від "Колоска"

   Шановні колеги!
Наближається свято Миколая. Запропонуйте батькам попросити Миколая передплатити 
газету „КОЛОСОЧОК” для їхніх дітей 😉. Одне з чудес Святого Миколая – повертати людям я! 📚

🎉 Акція від Оргкомітету конкурсу „КОЛОСОК 🎉
Зробіть річну передплату газети „КОЛОСОЧОК” на 2019 рік усім класом та отримайте у подарунок:
❤️ спецвипуск газети „КОЛОСОЧОК” для кожної дитини
 http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/gazeta.pdf;
❤️ безкоштовну участь у конкурсі „КОЛОСОК весняний – 2019” для всього класу;
❤️ комплект зі 100 газет за минулі роки (для вчителя).
Передплату можна здійснити за посиланням: 
http://www.mis.lviv.ua/store/?type=subscribe&price=10.57&newspaper=1&book_id=1711 
Долучилися до акції? Повідомте нас, будь ласка, за телефонами: 
050-373-29-83, 097-411-81-00.
Світлина від ÐšÐ¾Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ðº.
--
З повагою, Оргкомітет конкурсу "КОЛОСОК".
Тел.: 097-411-81-00, 050-37-32-983.
kolosok.org.ua 


середа, 21 листопада 2018 р.

Цікава зустріч

21 листопада, в рамках педагогічної практики, вчителі екології курсів підвищення кваліфікації мали нагоду  зустрітися з  учасниками команди "Ерпента", яка цьогоріч стала переможцем турніру юних біологів. В рамках зустрічі школярі програли питання турніру "Ключовий вид".Учителі отримали, також,
 практичні рекомендації щодо організації турнірних змагань у школі, місті, ОТГ або районі.